Kalite Yönetimi

AYB Kalite yönetim sistemi ISO 9001:2015 gerekliliklerini yerine getirmek için üstün hassasiyet göstermektedir. Şirketimiz ve istihdam gereği tüm personeller her AYB aktivitesinin kalitesinden ve sürekliliğinden sorumlu olup iyileştirmeye kendini adamıştır.

Kalite Yönetimi Süreçlerimize verdiğimiz  önemin bir parçası olarak  AYB Endüstri ;

 ISO 9001 : 2015  Kalite Yönetim Sistemi
 ISO 27001:2013  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 ISO 45001:2018  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 ISO 14001: 2015  Çevre Yönetim Sistemi
 ISO 50001:2018  Enerji Yönetim Sistemi
   


   
AYB “Toplam Kalite Yönetiminin” bir takım çalışması olduğunun bilincindedir ve bu anlamda üst yönetimden en alt birimdeki çalışanına, tedarikçilerine kadar bu anlayışı benimsemektedir


Şirket Yönetimi, Direktörler başkanlığında kalite sistem yönetimlerimizin gözden geçirilmesi, müşteri geri bildirimi, süreç performansı, tedarikçi puantajı dahil tüm konuların ayrıntılı olarak tartışılması amacıyla yılda en az iki defa toplanır ve hedeflenen ile ulaşılan alanlar değerlendirilir.


Yukarıdakilere ek olarak, personelin eğitimlerinin devamlılığını sağlamak ve kalite sorumluluğu bilincini yerleştirmek, performans ve verimlilik üzerine odaklanarak çalışanlarının yeni fikirler üretmeleri konusunda cesaretlendirme çalışmaları ile kaliteyi ve / veya sonuçları etkileyen her türlü sorunun (personel veya yönetim tarafından gündeme getirilen) zamanında ele alınabileceği bireysel bazda aylık kalite toplantıları düzenlenmektedir.


Sektörümüzde her açıdan olduğu gibi kalite açısından da örnek bir kuruluş olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.