AYB SAVUNMA KVKK AYDINLATMA METNİ

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz

 

I. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

 

AYB Savunma Teknolojileri Ar-Ge A.Ş.. olarak, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor; bu amaçla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti gösteriyoruz. Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (Kanun) 10. maddesinin bir gereği olarak tarafınızla paylaşılmaktadır.

 

II. Kişisel Verileriniz Nelerdir?

 

Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımızca toplanmaktadır:

 

Kayıt olurken talep edilen veriler:

 

E-posta bilgisi

Ad Soyad

 

 

III. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

Sunulan üründen müşterilerin faydasının maksimize edilmesi ve ürünün teknik detaylarının anlamlandırılabilmesi için şu amaçlarla işlenmektedir;

 

İçerik ve Hizmetlerimize eklenmiş yeni ve/veya var olan özellikler hakkında ticari, idari, bilgilendirici ve/veya hatırlatıcı e-postalar ve/veya müşterilerimize sunduğumuz ürünler ve/veya belirli bilgi ve/veya servis ve/veya paralı ve/veya servisler hakkındaki tanıtım, reklam ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi talepleri iletmek

Elektronik posta ile eser konumundaki bilgisayar programı formatındaki üründeki gelişmelerle ilgili bilgi göndermek ya da bildirimler de bulunmak,

Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir kullanıcı deneyimi hizmeti sunmak,

Yeni hizmetler ve geliştirmeler hakkında bilgi vermek,

Gerektiğinde Kullanıcıyla temas kurmak,

Kullanıcının kayıt olması ve iletişim amaçlı

İş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek amacıyla

Dolandırıcılık, gibi yasadışı işlemlerin tespiti ve kullanıcılarımızın bu işlemlerden etkilenmemesi adına denetim ve tespit yapılması amacıyla

Hizmetleri güvenli bir şekilde yürütmek

IV. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

 

Şirketimiz kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında:

 

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki gerekli ve yetkili kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

V. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

 

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

VI. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince, Şirketimize başvurarak;

 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu  AYB SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ  A.Ş.., Mersin Üniversitesi Kampüs Alanı Teknopark Ana Bina No: 35 A Kat:2 No: 218 YENİŞEHİR / MERSİN / TÜRKİYE adresine (noter, iadeli taahhütlü mektup vb.) yada ayb@aybsavunma.com.tr adresine kimliği tespit eden kimlik fotokopisi ile yazılı olarak iletebilirsiniz.

 

AYB SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ  A.Ş.